Spółka prowadzi działalność wodociągowo-kanalizacyjną na terenie Bestwiny i okolicznych gmin.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy Bestwina w zakresie dostarczania wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków. Zgodnie z przyjętą polityką zrównoważonego rozwoju, wszelkie działania Spółki nakierowane są na stwarzania warunków do przywracania pierwotnego stanu środowiska naturalnego.

Główne kierunki działalności Spółki to:

  • PKD 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody.
  • PKD 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.
więcej informacji  

Aktualności i komunikaty o planowanych wyłączeniach.

...

Odczyty wodomierzy

Odczyt wodomierzy przez pracowników P.K. KOMBEST Sp. z o.o. Bestwina odbywa się według ustalonych harmonogramów z podziałem na rejony. Okresy pomiędzy kolejnymi odczytami wynoszą od 1,5 do 2,5 miesiąca dla kientów indywidulanych.

W przypadku, gdy pracownik nie może dokonać odczytu w obiekcie, zostawia w domu powiadomienie. W takim przypadku prosimy o podanie stanu wodomierza w terminie do 3 dni roboczych telefonicznie lub w Biurze Obsługi Klienta.

więcej informacji

Regulowanie należności

Informujemy Państwa, że należności można regulować w kasie Banku Spółdzielczego w Bestwinie, przy ulicy Witosa 8. Płatności za wodę i ścieki można dokonać przelewem na konto bankowe podane na Państwa fakturze, podając w tytule operacji numer opłacanej faktury i kod kontrahenta.

Potwierdzenie wpłaty jest jedynym dowodem opłacenia należności i podstawą do ew. reklamacji.

Regulaminy

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bestwina Plik PDF

Analiza wody

Wyniki badań Kaniów ul. Młyńska 20 Plik PDF

Wyniki badań Kaniów ul. Batalionów Chłopskich 64 Plik PDF

Wyniki badań Bestwina ul. Szkolna Plik PDF

Dział Obsługi Klienta

Wyjaśnienia wszelkich kwestii dotyczących bieżącego stanu rozliczeń, w tym zadłużenia oraz wszelkich wątpliwości można uzyskać osobiście w Dziale Obsługi Klienta przy ul. Młyńskiej 20 w Kaniowie lub telefonicznie (32)215-73-59.

Pliki do pobrania

Do poprawnego otwarcia plików wymagany jest program Adobe Acrobat Reader wersja 11 lub nowsza.

* Wniosek o wydanie warunków technicznych podlicznika wody bezpowrotnie zużytej Plik PDF

Wniosek o wydanie warunków technicznych Plik PDF

Wniosek o zawarcie umowy Plik PDF