Odczyty wodomierzy

Odczyt wodomierzy przez pracowników P.K. KOMBEST Sp. z o.o. Bestwina odbywa się według ustalonych harmonogramów z podziałem na rejony.

Wszyscy nasi inkasenci posiadają legitymację służbową oraz upoważnienie ze zdjęciem, zatwierdzone przez Prezesa Zarządu Spółki. Każda legitymacja posiada unikalny numer identyfikacyjny, na podstawie kórego można telefonicznie potwierdzić autentyczność i tożsamość pracownika w Biurze Obsługi Klienta.

W przypadku, gdy pracownik nie może dokonać odczytu w obiekcie, zostawia w domu powiadomienie. W takim przypadku prosimy o podanie stanu wodomierza w terminie do 3 dni roboczych telefonicznie lub w Biurze Obsługi Klienta.