Spółka prowadzi działalność wodociągowo-kanalizacyjną na terenie Bestwiny i okolicznych gmin.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy Bestwina w zakresie dostarczania wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków. Zgodnie z przyjętą polityką zrównoważonego rozwoju, wszelkie działania Spółki nakierowane są na stwarzania warunków do przywracania pierwotnego stanu środowiska naturalnego.

Główne kierunki działalności Spółki to:

  • PKD 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody.
  • PKD 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.
więcej informacji  

Aktualności i komunikaty o planowanych wyłączeniach.

...

Odczyty wodomierzy

Odczyt wodomierzy przez pracowników P.K. KOMBEST Sp. z o.o. Bestwina odbywa się według ustalonych harmonogramów z podziałem na rejony. Okresy pomiędzy kolejnymi odczytami wynoszą od 1,5 do 2,5 miesiąca dla kientów indywidulanych.

W przypadku, gdy pracownik nie może dokonać odczytu w obiekcie, zostawia w domu powiadomienie. W takim przypadku prosimy o podanie stanu wodomierza w terminie do 3 dni roboczych telefonicznie lub w Biurze Obsługi Klienta.

więcej informacji

Regulowanie należności

Informujemy Państwa, że należności można regulować w kasie Banku Spółdzielczego w Bestwinie, przy ulicy Witosa 8. Płatności za wodę i ścieki można dokonać przelewem na konto bankowe podane na Państwa fakturze, podając w tytule operacji numer opłacanej faktury i kod kontrahenta.

Potwierdzenie wpłaty jest jedynym dowodem opłacenia należności i podstawą do ew. reklamacji.

Regulaminy

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bestwina Plik PDF


Analiza wody


Wyniki badań wody - 05.2024 r. Plik PDF

Dział Obsługi Klienta

Wyjaśnienia wszelkich kwestii dotyczących bieżącego stanu rozliczeń, w tym zadłużenia oraz wszelkich wątpliwości można uzyskać osobiście w Dziale Obsługi Klienta przy ul. Młyńskiej 20 w Kaniowie lub telefonicznie (32)215-73-59.

Pliki do pobrania

Do poprawnego otwarcia plików wymagany jest program Adobe Acrobat Reader wersja 11 lub nowsza.

* Wniosek o wydanie warunków technicznych podlicznika wody bezpowrotnie zużytej Plik PDF

Wniosek o wydanie warunków technicznych Plik PDF

Wniosek do P.K. KOMBEST o zawarcie umowy Plik PDF

Zgoda właściciela na zawarcie umowy przez najemcę(dzierżawcę) Plik PDF

Oświadczenie współwłaściciela nieruchomości do wniosku o zawarcie umowy Plik PDF